درباره ما تماس با ما

نیوبرانزویک برنامه خاصی را برای مهاجرت رانندگان کامیون به کانادا ایجاد می کند


برنامه استانی نیوبرانزویک تحت جریان نیرو ماهر ، مسیر مهاجرت جدیدی را برای رانندگان کامیون ایجاد کرده...

[ بیشتر بخوانید... ]

نیوبرانزویک کانادا پذیرش مهاجران را افزایش میدهد


نیوبرانزویک می تواند از افزایش تعداد تازه واردان طی سه سال آینده در نتیجه سیاست های پیشنهادی حزب محافظه کار...

[ بیشتر بخوانید... ]

نیوبرانزویک با افزایش مهاجرت قصد دارد اقتصاد خود را رشد دهد


هیگز می خواهد مهاجرت را به 10،000 ساکن دائم جدید در هر سال تا سال 2027 افزایش دهد ، و همچنان یک منحنی رو به بالا که...

[ بیشتر بخوانید... ]

نیوبرانزویک کانادا به دنبال مهاجران بیشتر است


استان دریایی دو زبانه به دنبال افزایش مهاجرت به 10،000 تازه وارد در هر سال است. 7 فوریه 2020 به گزارش کانادا پرس...

[ بیشتر بخوانید... ]

نمایشگاه کار شغلی مهاجران در شهر نیوبرانزویک


دانشجویان و تازه واردان بین المللی دعوت شده است تا فرصت های شغلی در مکتون را کشف کنند. 17 ژانویه سال 2020 از...

[ بیشتر بخوانید... ]